Žilinská ŽupaRUN 2017

Prečítané: 735x
Cieľom série ŽupaRUN je podpora cestovného ruchu netradičným spôsobom, chceme ukázať, že náš kraj je možné spoznávať aj iným spôsobom ako tradičnými formami – napríklad športom. K účasti chceme motivovať nielen športovcov, ale aj celé rodiny, aby sa odhodlali tráviť spoločný čas netradičným spôsobom. Do série je zapojených 10 podujatí, z každého historického regiónu 2. Bežci budú do bežeckých pasov zbierať pečiatky za účasť na každom z podujatí. Ak sa zúčastnia aspoň šiestich podujatí ako odmenu dostanú ponožky s tradičným čičmianskym vzorom.

Súvisiace odkazy:
https://www.facebook.com/zuparun.sk/?fref=ts
http://www.regionzilina.sk/nas-kraj/zuparun-2017/
http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/v-zilinskom-kraji-startuje-unikatna-seria-bezeckych-pretekov-zuparun.html

ŽupaRUN 2017 ŽupaRUN - ponožky