Ako bolo na počiatku medzi nami

Návštevy: 765

Centrum voľného času Kamarát a Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás pozýva na premietanie videozáznamu z I. ročníka Turčiankych slávností folklóru, ktoré sa konali dňa 25. augusta 1985 v Blatnici. Premietanie sa uskutoční dňa 8.6.2018 o 18.30 hod. v CVČ Kamarát Martin.

Naším Cieľom a prianím je, aby sa uvedenej prezentácie zúčastnili v prvom rade tí, ktorí sa aktívne podieľali na príprave premietaného programu. Srdečne pozývame hlavne účinkujúcich - zástupcov folklórnych skupín, detských folklórnych súborov, ľudových hudieb, sólistov spevákov a inštrumentalistov, a tiež predstaviteľov obcí, kde už síce folklórne skupiny nepracujú, ale veríme že „svojich“ radi uvidia. Samozrejme veľmi radi privítame aj organizátorov, spolupracovníkov, ktorí pri príprave tohto podujatia spolupracovali a hlavne autora programu Ing. Petra Králička.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že spolu prežijeme príjemný večer pri spomienkach na to, ako to bolo pred 34 rokmi.

Božena Kočalková a Ján Linceni za DFS Turiec o.z.